max18

Statistik om
barn och unga

Dölj filter Dölj legend


Filtrering

* Beroende på din uppkoppling kan det ta upp till några minuter innan data laddats och blir synligt på skärmen.

- = Uppgift saknas
. = Uppgift finns ej pga. sekretess eller för få observationer i gruppen

Om indikatorn

Kön

Bakgrundsvariabler

Bakgrundsvariabler

Välj vilken bakgrundsvariabel som du vill se indikatorn uppdelad efter. Du kan bara välja en bakgrundsvariabel i taget. I vissa fall går det enbart att visa bakgrundsvariabler för hela riket.

Detaljerad information om indikatorn hittar du i länken under diagrammet/tabellen.

  Geografiskt område

  Geografiskt område

  Välj vilka geografiska områden som indikatorn ska visas för. Detaljerad information om indikatorn hittar du i länken under diagrammet/tabellen.

  År

   Välkommen till statistiklabbet!

   I labbassistenten kan du få hjälp med att komma igång.

   Visa labbassistenten

   Labbassistenten

   Välkommen till labbassistenten. Här är några tips om hur du kan använda statistiklabbet.

   1. Här kan du välja indikator.
   2. Med filtret kan du välja vilka grupper du vill dela upp statistiken efter. Du kan välja kön, geografiskt område, bakgrundsvariabler och tidsperiod.
   3. Här ser du den statistik som du valt att visa. Du kan välja att se den som linjediagram, stapeldiagram eller som tabell.
   4. Ibland blir det mycket information. Då kan du föra muspekaren över kategorierna i panelen för att dölja de andra kategorierna. Du kan också klicka på en kategori för att dölja den i diagrammet/tabellen.
   5. Statistiken som du valt kan visas på en karta per län eller kommun. Inställningarna gjorda i statistiklabbet följer inte med till kartan.
   6. Du kan spara din statistik som bild eller Excelfil. Du kan också välja att skriva ut den.

   Filtrera

   Filtret låter dig begränsa urvalet av statistik för din valda indikator. Du kan välja kön, region, bakgrundsvariabler och tidsperiod. Det är inte alltid alla val finns, det beror på hur statistiken ser ut.

   1. Det går att filtrera efter pojkar och flickor. Det är även möjligt att låta bli att göra ett val. Då visas data för båda könen.
   2. Man kan jämföra ett län eller en kommun med hela landet (riket). Man kan också avmarkera riket och jämföra flera geografiska områden. Använd sök kommun/sök län eller välj från en karta.
   3. Bakgrundsvariabler ger ytterligare möjligheter att redovisa resultat. Vilka bakgrundsvariabler som finns är beroende av vilken indikator du valt.
   4. Du kan även välja vilken tidsperiod du vill titta på. Justera handtagen med pilarna för att begränsa vilka år du vill visa.

   Ladda ner statistik

   När du har hittat den statistik du söker kan du spara ner den. På så vis är det enkelt att dela den med andra eller att använda den i artiklar eller rapporter. Hänvisa till den källa som finns angiven.

   1. Spara som bild sparar ner diagrammet som en PNG-bild på din dator. Vi använder PNG-formatet eftersom det formatet använder en komprimering som inte påverkar bildens kvalité i någon större utsträckning.
   2. Spara i Excel gör att du kan ta fram egna tabeller och diagram i bl.a. Microsoft Excel. Filen sparas på din dator.
   3. Skriv ut öppnar ett nytt fönster och låter dig skriva ut statistiken. Tänk på att tillåta ett nytt fönster att öppnas om du har programvara som begränsar detta (popup blocker).

   Några exempel

   Här har vi sparat några exempel på statistik du kan få fram. När du klickar på länkarna nedan stängs labbassistenten men du kan alltid öppna den med fliken längst ner på sidan.

   Jämför län

   Andel barn i ekonomiskt utsatta familjer – skillnaden mellan Stockholm och Västra Götaland mellan 1991 och 2011

   Jämför kommun

   Andel barn som är lagförda för brott – jämför Karlstads kommun med Örebros kommun, mellan 1973-2012

   Indelning efter kön

   Andel elever med gymnasiebehörighet – skillnaden mellan pojkar och flickor 1998-2012

   Indelning efter utländsk bakgrund

   Andel barn som känner sig trygga i skolan, skillnaden mellan barn med utländsk och svensk bakgrund
   1
   6
   5
   2
   4
   3
   1
   2
   3
   1
   2
   3
   4

   Laddar...