Uttag av föräldrapenning

Västra Götalands län

Indikatorn visar föräldrapar som delat lika på dagarna med föräldrapenning när barnet fyllt två år. Att dela lika betyder att föräldrarna delar 40/60 eller mer lika på antalet uttagna dagar med föräldrapenning under barnets två första år.

Laddar...

Max18, Försäkringskassan

Indikatorn visar föräldrapar som delat lika på dagarna med föräldrapenning när barnet fyllt två år. Att dela lika betyder att båda föräldrar tar minst 40%, det vill säga att de delar 40/60 eller mer lika på antalet uttagna dagar med föräldrapenning under barnets två första år. Indikatorn är inget exakt mått på antalet dagar som föräldrarna är hemma med barnet, eftersom föräldrar kan vara hemma även utan att ta ut föräldrapenning. Tillfällig föräldrapenning för Vård av barn (VAB) ingår inte i indikatorn, och dagar som betalats ut innan barnets födelse har räknats bort.

Årtalen i indikatorn är barnets födelseår. Kön för den här indikatorn är föräldrarnas kön, inte barnets. Barnen som ingår i statistiken är barn som är födda i Sverige och som har bott i Sverige under hela perioden. Barnen är föräldrarnas första gemensamma barn och föräldrarna har haft gemensam vårdnad under hela perioden. I statistiken ingår bara föräldrapar som består av en kvinna och en man, och där minst en förälder har fått utbetalt föräldrapenning för barnet under perioden.

Utbildningsnivå baseras på den utbildningsnivå som föräldern hade uppnått det år då barnet föddes. Inkomst baseras på den pensionsgrundande inkomsten (PGI) som föräldern hade året innan barnet föddes. Inkomstkategorierna är definierade så att personer som har en inkomst som understiger 60 procent av medianinkomsten hamnar i den lägsta inkomstkategorin och personer som har en inkomst som överstiger 130 procent av medianinkomsten hamnar i den högsta inkomstkategorin. Medianinkomsten är beräknad för personer mellan 20-64 år. Län baseras på föräldrars län, och hämtas vid barnets födelse. I totalerna ingår de föräldrar där det saknas uppgift om utbildning, födelseland, inkomst eller län.