Barn som avlidit till följd av skadehändelse

Västra Götalands län

Laddar...

Max 18, Dödsorsaksregistret, Socialstyrelsen

Indikatorn avser antal skador per 100 000 barn som lett till dödsfall efter:

- Samtliga skador
- Självmord
- Övergrepp
- Olycka: Transport
- Olycka: Kvävning
- Olycka: Drunkning
- Övriga olyckor
- Övriga skador