Skador hos barn som lett till sluten vård

Västra Götalands län

Laddar...

Max 18, Patientregistret, Socialstyrelsen

Indikatorn anger antal skador per 100 000 barn som lett till sjukhusvård på grund av:

- Samtliga skador
- Självskada
- Övergrepp
- Olycka: Fall 
- Olycka: Transport
- Olycka: Slag mot föremål
- Olycka: Slag från person/djurangrepp
- Övriga olyckor
- Övriga skador