Barn med låg födelsevikt

Västra Götalands län

Laddar...

Max18, Medicinska födelseregistret, Socialstyrelsen

Indikatorn visar hur många barn som föds med låg födelsevikt efter fullgången graviditet. Barn som väger under 2500 gram har låg födelsevikt. Indikatorn visar antal barn med låg födelsevikt per 1000 levande födda.

Fullgången graviditet definieras som 37 veckor eller mer. I statistiken ingår bara enkelbörder (inte tvillingar, trillingar etc.) och de graviditeter där uppgifter om både graviditetens längd och barnets vikt finns tillgängliga.