Flickor under 18 som har fött barn

Västernorrlands län

Indikatorn visar antal flickor per 1000 i åldern 13-17 år som fött barn.

Laddar...

Max18, Medicinska födelseregistret, Socialstyrelsen

Indikatorn visar antal flickor per 1000 i åldern 13-17 år som fött barn.

Information om kommungrupp saknas för några flickor och dessa flickor redovisas därför inte under typ av kommun.

Förlossningsuppgifter för Värmland år 2012 är ännu inte tillgängliga. Värden för Värmland har imputerats för 2012 års uppgifter på riksnivå.

Sekretessprickning görs när antalet individer i en kommungrupp eller ett län ett år är färre än 3 personer. När endast en kommungrupp alternativt ett län i riket blir sekretessprickat prickas även den näst minsta kommungruppen eller länet.

Kommungruppsindelningen är gjord av Sveriges Kommuner och Landsting. Den senaste versionen gäller sedan 1 januari 2017. Indelningen består av totalt nio grupper fördelade på tre huvudgrupper, där kommunerna grupperats utifrån vissa kriterier som tätortsstorlek, närhet till större tätort och pendlingsmönster. Dataunderlaget är hämtat från SCB:s olika databaser. Mer information om kommungruppsindelningen finns hos SKL.