Aktivera dubbelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan dubbelklicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

Barn som avlidit till följd av skadehändelse

Södermanlands län

Indikatorn visar antal barn per 100 000 som avlidit till följd av en skadehändelse. Indikatorn kan även visas efter olika typer av skador.

Max18, Dödsorsaksregistret, Socialstyrelsen (samlas in av SCB)

Information om ”samtliga skador” finns från år 1970 och kan redovisas efter län. Övriga skadetyper visas endast för riket och finns från år 1952. ”Andra skador” inkluderar skadehändelser med oklar avsikt. Ålder definieras som ålder vid skadans händelse. Spädbarn är exkluderade. Vid beräkning av andelsmått har medelfolkmängden för ålderskategorin under året använts.

Laddar...