Aktivera dubbelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan dubbelklicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

Skador hos barn som lett till sluten vård

Södermanlands län

Indikatorn visar antal barn som vårdats på sjukhus i sluten vård (lagts in) till följd av skadehändelse. Indikatorn kan även visas efter olika typer av skador.

Max18, Patientregistret, Socialstyrelsen (samlas in av SCB)

”Andra skador” inkluderar skadehändelser med oklar avsikt. Skador som uppstått när barnet på något sätt skadat sig genom kontakt med olika typer av föremål och döda ting  kallas också ”exponering för ej levande mekaniska krafter”. Det handlar bland annat om slag, stötar, träffar av diverse föremål som sportredskap eller maskiner samt främmande föremål som till exempel hamnat i ögat. Skador som uppstått efter att barn oavsiktligt törnat mot, blivit bitna, slagna, sparkade av en annan person eller blivit angripna av ett djur, till exempel hund kallas också ”exponering för levande mekaniska krafter”. Observera att samma barn räknas max en gång per kategori och år, vilket innebär att summan av underkategorierna blir större än summan för ”samtliga skador”.

Vid beräkning av andelsmått har medelfolkmängden för ålderskategorin under året använts.

Laddar...