Utgifter för barnomsorg

Skåne län

Laddar...

Max 18, Räkenskapssammandrag för kommuner (SCB) och Skolverkets elevregister

Indikatorn beskriver kostnaden per inskrivet barn i förskolan, pedagogisk omsorg respektive fritidshem.