Skador hos barn som lett till sluten vård

Skåne län

Laddar...

Max 18, Patientregistret, Socialstyrelsen

Indikatorn anger antal skador per 100 000 barn som lett till sjukhusvård på grund av:

- Samtliga skador
- Självskada
- Övergrepp
- Olycka: Fall 
- Olycka: Transport
- Olycka: Slag mot föremål
- Olycka: Slag från person/djurangrepp
- Övriga olyckor
- Övriga skador