Barn som berörs av vräkning

Östergötlands län

Indikatorn visar antal barn som bor (minst 30 dagar per år) med en förälder som har blivit vräkt under ett år.

Laddar...

Max18, Kronofogdens avhysningsstatistik, Kronofogden

Indikatorn visar antal barn per 100 000 som bor (minst 30 dagar per år) med en förälder som har blivit vräkt under ett år. Under bakgrundsvariabeln verkställighetsgrad visas även de barn som har berörts av ett beslut om vräkning som inte har verkställts. Totalen är därför större än för de andra bakgrundsvariablerna.

Barnfamiljer innefattar ensamstående och sammanboende föräldrar som har minderåriga barn boende hos sig under minst 30 dagar per år. Det omfattar även barn som bor växelvis hos sina föräldrar, liksom umgängesbarn som bor hos sina föräldrar.