Spädbarnsdödlighet

Kronobergs län

Indikatorn visar hur många barn under ett år som dör under ett kalenderår, beräknat som antal barn som dör per 1000 levande födda.

Laddar...

Max18, Registret över totalbefolkningen (RTB), SCB/Medicinska födelseregistret, Socialstyrelsen

Indikatorn visar hur många barn under ett år som dör under ett kalenderår, beräknat som antal barn som dör per 1000 levande födda.

I ursprungsläget visas andelen barn som dött under sitt första levnadsår totalt. Omkring hälften av alla barn som dör är under ett år gamla. Ungefär en fjärdedel av alla barn som avlider dör under de fem första dagarna efter födseln. Statistiken för 2010 och senare år tas från Registret över totalbefolkningen, för tidigare år tas statistiken från medicinska födelseregistret, Socialstyrelsen.