Aktivera dubbelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan dubbelklicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

Elever som slutfört sin gymnasieutbildning inom tre år

Vännäs

Indikatorn visar andelen elever som slutfört sin gymnasieutbildning inom tre år. För att ha slutfört sin gymnasieutbildning krävs det från år 2014 en gymnasieexamen eller ett studiebevis om minst 2500 poäng. För åren 1998 till 2013 krävs istället ett slutbetyg från gymnasieskolan.

Max18, Registret över avgångna från gymnasieskolan, SCB

Indikatorn avser de som inte var äldre än 19 år då de började gymnasiet och som var folkbokförda i Sverige vid årsskiftet innan de avslutade gymnasieskolan. Folkbokföringskommun och övriga bakgrundsvariabler mäts vid årsskiftet året innan avgång från gymnasieskolan. Det gör att grupperingen 0–4 år för bakgrundsvariabeln vistelesetid till största delen är personer med vistelsetid 3–4 år vid avgång från gymnasieskolan. Eftersom det är folkbokföringskommun och inte skolkommun som används för att bestämma geografiskt område stämmer inte antalsuppgifterna med de uppgifter som Skolverket publicerar på kommunnivå. Även andra bakgrundsvariabler kan skilja sig från Skolverkets publiceringar. Diplom från International Baccalaureate eller slutbetyg från Waldorfskola räknas som slutbetyg. Elever som tar sitt slutbetyg på en svensk utlandsskola räknas inte som avgångna eftersom de inte finns med i svenska register över avgångna.

Utbildningsregistret har från och med årgången avseende 2000 genomgått större kvalitetshöjande förändringar vilket leder till ett tidsseriebrott. Förändringarna i registret gör att utbildningsnivån i riket ökat kraftigt i versionen som avser året 2000. Tidsseriebrottet får påverkan på uppgifter om föräldrarnas utbildningsnivå.

I tabellen och i kartläget markeras att uppgift inte finns eller saknas på följande sätt:

- = Uppgift saknas 
. = Uppgift finns ej pga. sekretess eller för få observationer i gruppen

 

Laddar...