Lärare i särskolan och specialskolan

Trelleborg

Laddar...

Max18, Registret över pedagogisk personal, Skolverket/SCB

Indikatorn visar antal elever per lärare i särskolan respektive specialskolan, samt antal elever per lärare med pedagogisk högskoleexamen respektive specialpedagogisk högskoleexamen i särskolan och specialskolan.

Pedagogisk högskoleexamen omfattar lärarexamen, förskollärarexamen eller fritidspedagogexamen (även lärare som tidigare förklarats som behöriga till lärartjänster). Indikatorn kan endast redovisas uppdelad efter skoltyp. Streck förekommer när uppgiften inte finns hos huvudmannen eller att det finns i så liten omfattning att det blir noll efter avrundning. Det kan även betyda att uppgift saknas eller inte kan förekomma, till exempel för att en kommun inte har någon särskola.