Lärare i grundskola, förskoleklass och fritidshem

Tjörn

Laddar...

Max18, Registret över pedagogisk personal, Skolverket/SCB

Indikatorn visar antal barn per lärare/förskolelärare eller fritidspedagog, samt antal barn per utbildad lärare/pedagog i grundskola, respektive fritidshem och förskoleklass.

Pedagogisk högskoleexamen omfattar lärarexamen, förskollärarexamen eller fritidspedagogexamen (även lärare som tidigare förklarats som behöriga till lärartjänster). Indikatorn kan endast redovisas uppdelad efter skoltyp. I ursprungsläget visas antal barn/elever per lärare respektive antal barn/elever per utbildad lärare i grundskola, förskoleklass och fritidshem. Streck förekommer när uppgiften inte finns hos huvudmannen eller inte kan förekomma.