Aktivera dubbelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan dubbelklicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

Andel personal i förskolan med pedagogisk högskoleexamen

Svenljunga

Indikatorn visar andel pedagogisk personal med pedagogisk högskoleexamen omräknat till heltidstjänster i förskolan och inom pedagogisk omsorg.

Max18, Registret över pedagogisk personal, Skolverket/SCB

Pedagogisk högskoleexamen omfattas av förskollärarexamen, fritidspedagogexamen eller lärarexamen. Beräkning av heltidstjänster görs genom att summera de uppgifter som lämnats om varje anställds tjänstgöringsgrad. Indikatorn kan endast redovisas uppdelad efter skoltyp. Streck förekommer när uppgiften inte finns hos huvudmannen eller att det finns i så liten omfattning att det blir noll efter avrundning. Det kan även betyda att uppgift saknas eller inte kan förekomma, t.ex. uppgift om andel utbildade lärare i pedagogisk omsorg i en kommun som inte har pedagogisk omsorg.

I tabellen och i kartläget markeras att uppgift inte finns eller saknas på följande sätt:

- = Uppgift saknas 
. = Uppgift finns ej pga. sekretess eller för få observationer i gruppen

Laddar...