Aktivera dubbelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan dubbelklicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

Andel elever som uppnått grundskolans mål

Svenljunga

Indikatorn visar andelen elever som uppnått grundskolans mål. Att uppnå grundskolans mål innebär att eleven har betyg i alla ämnen som ingått i elevens utbildning.

Max18, Registret över slutbetyg, SCB

Uppgifter om föräldrarnas utbildningsnivå påverkas av att utbildningsregistret förändrades år 2000 vilket ledde till att utbildningsnivån i riket ökade kraftigt det året. Barn med utländsk bakgrund är de som själva är utrikes födda eller har två utrikes födda föräldrar.

Det är barnets folkbokföringskommun vid årsskiftet året innan avgång från grundskolan som används för att bestämma geografiskt område. Av sekretesskäl ingår inte barn som inte bor med någon av sina ursprungliga föräldrar. Populationsavgränsningen innebär att uppgifterna inte alltid stämmer med Skolverkets redovisning.

I tabellen och i kartläget markeras att uppgift inte finns eller saknas på följande sätt:

- = Uppgift saknas 
. = Uppgift finns ej pga. sekretess eller för få observationer i gruppen

Laddar...