Lärare i grundskola

Storfors

Laddar...

Max18, Registret över pedagogisk personal, Skolverket/SCB

Indikatorn visar antal barn per lärare/förskolelärare eller fritidspedagog, samt antal barn per utbildad lärare/pedagog i grundskola, respektive fritidshem och förskoleklass.

Pedagogisk högskoleexamen omfattar lärarexamen, förskollärarexamen eller fritidspedagogexamen (även lärare som tidigare förklarats som behöriga till lärartjänster). Indikatorn kan endast redovisas uppdelad efter skoltyp. I ursprungsläget visas antal barn/elever per lärare respektive antal barn/elever per utbildad lärare i grundskola, förskoleklass och fritidshem. Streck förekommer när uppgiften inte finns hos huvudmannen eller inte kan förekomma.

SCB har reviderat sin sekretesspolicy om skolenheter. Numera ses skolenheter med enskild (fristående) huvudman som enskilda företag och omfattas av sekretess. Vi får därför numera inte lämna ut några uppgifter om skolenheter med enskild huvudman, eller publicera uppgifter där en enskild skola går att identifiera. Det innebär att grundskola, förskoleklass och fritidshem inte längre kan redovisas för enskild/kommunal huvudman på kommunnivå (redovisning på kommunnivå totalt är fortfarande möjligt).

SCB har reviderat sin sekretesspolicy om skolenheter. Numera ses skolenheter med enskild (fristående) huvudman som enskilda företag och omfattas av sekretess. Vi får därför numera inte lämna ut några uppgifter om skolenheter med enskild huvudman, eller publicera uppgifter där en enskild skola går att identifiera. Det innebär att redovisning för gymnasieskolan inte längre kan göras på kommunnivå (pga. det finns kommuner som bara har en gymnasieskola, och den har enskild huvudman).