Aktivera dubbelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan dubbelklicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

Elever med gymnasiebehörighet

Österåker

Indikatorn visar andelen elever som gått ut grundskolan med behörighet att påbörja en gymnasieutbildning. Kraven för gymnasiebehörighet ändrades år 2011 och avser behörigheten till yrkesprogram.

Max18, Registret över slutbetyg, SCB

Behörighet till nationellt program innebär att eleven har godkänt i matematik, engelska och svenska (eller svenska som andraspråk). Hösten 2011 infördes nya krav på behörighet. Sedan dess krävs, förutom behörighet till nationellt program, även godkänt i ytterligare fem eller nio ämnen beroende på gymnasieprogram. I Max18 redovisas gymnasiebehörighet från och med år 2011 som behörighet till yrkesförberedande program, vilket kräver godkänt i fem ämnen utöver godkänt i matematik, engelska och svenska (eller svenska som andraspråk). 

Uppgifter om föräldrarnas utbildningsnivå påverkas av att utbildningsregistret förändrades år 2000 vilket ledde till att utbildningsnivån i riket ökade kraftigt det året. Barn med utländsk bakgrund är de som själva är utrikes födda eller har två utrikes födda föräldrar. 

Det är barnets folkbokföringskommun vid årsskiftet året innan avgång från grundskolan som används för att bestämma geografiskt område. Av sekretesskäl ingår inte barn som inte bor med någon av sina ursprungliga föräldrar i bakgrundsvariabeln familjetyp. Populationsavgränsningen innebär att uppgifterna inte alltid stämmer med Skolverkets redovisning.

Laddar...