Aktivera dubbelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan dubbelklicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

Lärare med pedagogisk högskoleexamen

Österåker

Indikatorn visar andel lärare med pedagogisk högskoleexamen omräknat till heltidstjänster i grundskolan respektive gymnasieskolan.

Max18, Registret över pedagogisk personal, Skolverket/SCB

Pedagogisk högskoleexamen omfattar lärarexamen, förskollärarexamen eller fritidspedagogexamen (även lärare som tidigare förklarats som behöriga till lärartjänster). Indikatorn kan endast redovisas uppdelad efter skoltyp. Beräkning av heltidstjänster görs genom att summera de uppgifter som lämnats om varje lärares tjänstgöringsgrad. Sättet för omräkning till heltidstjänster förändrades läsåret 1996/97 och är inte helt jämförbara med tidigare läsår. Värdena för år 2000 är enligt Skolverket underskattade med 1 till 2 procentenheter. Streck förekommer när uppgiften inte finns hos huvudmannen eller att det finns i så liten omfattning att det blir noll efter avrundning. Det kan även betyda att uppgift saknas eller inte kan förekomma, t.ex. uppgift om lärare med lärarexamen i gymnasieskolan i en kommun som inte har någon gymnasieskola.

I tabellen och i kartläget markeras att uppgift inte finns eller saknas på följande sätt:

- = Uppgift saknas 

. = Uppgift finns ej pga. sekretess eller för få observationer i gruppen

Laddar...