Aktivera dubbelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan dubbelklicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

Personal i förskolan med pedagogisk högskoleexamen

Österåker

Indikatorn visar antal barn per pedagog med pedagogisk högskoleexamen i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem.

Max18, Registret över pedagogisk personal, Skolverket/SCB

Pedagogisk högskoleexamen omfattar lärarexamen, förskollärarexamen eller fritidspedagogexamen (även lärare som tidigare förklarats som behöriga till lärartjänster).

Indikatorn kan endast redovisas uppdelad efter skoltyp. Streck förekommer när uppgiften inte finns hos huvudmannen eller att det finns i så liten omfattning att det blir noll efter avrundning. Det kan även betyda att uppgift saknas eller inte kan förekomma.

Laddar...