Barn i lägenhet som är trångbodda

Markaryd

Laddar...

Max 18, SCB

Indikatorn visar andelen barn i flerbostadshus som är trångbodda enligt norm 2. I statistiken ingår de bostäder som finns i lägenhetsregistret, vilket utesluter småhus. Det kan däremot röra sig om hyresrätter, bostadsrätter, ägarlägenheter, ”specialbostäder” (t ex bostäder för funktionshindrade) och ”övriga hus” (boende i byggnader som innehåller lägenheter som inte är avsedda för bostadsändamål). För barn är det absolut vanligast att bo i småhus som hushållet äger. Boendet för barn skiljer sig markant åt beroende på om de bor med en eller två föräldrar. Av cirka 1,7 miljoner barn till samman¬boende bor 70 procent i ägt småhus. Av 390 000 barn till ensam¬stående föräldrar bor endast 15 procent i ägt småhus. Trångboddheten i småhus är troligtvis betydligt mindre än trångboddheten bland de som bor i lägenhet, det genomsnittliga antalet boende per hushåll i ägt småhus är 2,7 personer.