Aktivera dubbelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan dubbelklicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

Personal i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem

Mark

Indikatorn visar antal barn per pedagog i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem.

Max18, Registret över pedagogisk personal, Skolverket/SCB

Indikatorn kan endast redovisas uppdelad efter skoltyp. Streck förekommer när uppgiften inte finns hos huvudmannen eller att det finns i så liten omfattning att det blir noll efter avrundning. Det kan även betyda att uppgift saknas eller inte kan förekomma.

Laddar...