Utgifter för utbildning och barnomsorg

Lindesberg

Laddar...

Max 18, Kolada

Indikatorn anger kostnad för barnomsorg och utbildning som andel (%) av totala driftskostnader i respektive regional indelning.