Personal i förskola och pedagogisk omsorg

Lidköping

Indikatorn visar antal barn per pedagog i förskolan, samt antal barn per pedagog med pedagogisk högskoleexamen.

Laddar...

Max18, Registret över pedagogisk personal, Skolverket/SCB

Indikatorn visar antal barn per pedagog i förskolan, samt antal barn per pedagog med pedagogisk högskoleexamen. Pedagogisk högskoleexamen omfattar lärarexamen, förskollärarexamen eller fritidspedagogexamen (även lärare som tidigare förklarats som behöriga till lärartjänster). Indikatorn kan endast redovisas uppdelad efter skoltyp. I ursprungsläget visas förskola totalt och pedagogisk omsorg totalt.

Streck förekommer när uppgiften inte finns hos huvudmannen eller inte kan förekomma, till exempel för att en kommun inte har pedagogisk omsorg.