Social rörlighet för elever i gymnasieskolan

Lidköping

Laddar...

Max 18, Skolverkets elevregister. Samlas in av SCB

Indikatorn beskriver social rörlighet för elever i gymnasieskolan, genom att jämföra fördelningen på olika gymnasieprogram för de som börjar gymnasiet. I startläget visas endast elever på studieförberedande program, uppdelat efter elevernas föräldrars utbildningsnivå. Statistiken visar inte vilket program personerna slutligen tar examen ifrån, utan ska ses som ett mått på aspiration, d v s vad barn vill, vad de tror att de klarar och vad de tror att de borde studera beroende på socioekonomisk bakgrund.