Aktivera dubbelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan dubbelklicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

Andel lärare i särskolan/specialskolan med pedagogisk högskoleutbildning

Höganäs

Indikatorn visar andel lärare med pedagogisk högskoleexamen och specialpedagogisk högskoleexamen omräknat till heltidstjänster i särskolan respektive specialskolan.

Max18, Registret över pedagogisk personal, Skolverket/SCB

Indikatorn redovisas enbart uppdelad på särskola och specialskola. Uppgifter om specialskolan finns från 1992 men redovisas enbart för riket. Länsuppgifter om särskolan kan redovisas från 2004. Beräkning av heltidstjänster görs genom att summera de uppgifter som lämnats om varje lärares tjänstgöringsgrad. Streck förekommer när uppgiften inte finns hos huvudmannen eller att det finns i så liten omfattning att det blir noll efter avrundning. Det kan även betyda att uppgift saknas eller inte kan förekomma, t.ex. uppgift om andel lärare med examen i specialskolan i en kommun som inte har specialskola.

I tabellen och i kartläget markeras att uppgift inte finns eller saknas på följande sätt:

- = Uppgift saknas 
. = Uppgift finns ej pga. sekretess eller för få observationer i gruppen

Laddar...