Aktivera dubbelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan dubbelklicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

Barn som blivit lagförda för brott

Falköping

Indikatorn visar antalet ungdomar mellan 15 och 17 år per 1 000 som är lagförda för brott. Med lagföring avses fällande domar i tingsrätt eller att en åklagare har utfärdat strafföreläggande eller meddelad åtalsunderlåtelse.

Max18, Skolundersökningen om brott, Brottsförebyggande rådet (Brå)

Med ålder avses ålder vid lagföringsbeslutet. Vid beräkning av andelsmått har folkmängden vid årets slut använts. Från år 1987 redovisas endast de strafförelägganden som godkänts av den förelagde personen. Antalet barn redovisas inte på grund av sekretess om det i en bakgrundsvariabel eller regional indelning bara är 1 eller 2 personer som är lagförda för brott.

Laddar...