Aktivera dubbelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan dubbelklicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

Barn i familjer med långvarigt ekonomiskt bistånd

Falköping

Indikatorn visar hur stor andel av barnen som lever i familjer som under en längre tid, minst 10 månader under ett kalenderår, mottagit ekonomiskt bistånd (tidigare socialbidrag).

Max18, Registret över ekonomiskt bistånd, Socialstyrelsen

Befolkningsuppgifter hämtas från SCB:s databaser. Indikatorn redovisas inte efter kön, eftersom Socialstyrelsen inte samlar in sådana uppgifter för barn under 16 år. Redovisningen sker inte heller efter inrikes/utrikes födda eftersom Socialstyrelsens definition skiljer sig från SCB:s. Inga skattningar har gjorts för bortfall.

Kommungruppsindelningen är gjord av Sveriges Kommuner och Landsting. Den senaste versionen gäller sedan 1 januari 2017. Indelningen består av totalt nio grupper fördelade på tre huvudgrupper, där kommunerna grupperats utifrån vissa kriterier som tätortsstorlek, närhet till större tätort och pendlingsmönster. Dataunderlaget är hämtat från SCB:s olika databaser. Mer information om kommungruppsindelningen finns hos SKL.

 

Laddar...