Personal i förskola och pedagogisk omsorg

Eksjö

Indikatorn visar antal barn per pedagog i förskolan, samt antal barn per pedagog med pedagogisk högskoleexamen.

Laddar...

Max18, Registret över pedagogisk personal, Skolverket/SCB

Indikatorn visar antal barn per pedagog i förskolan, samt antal barn per pedagog med pedagogisk högskoleexamen. Pedagogisk högskoleexamen omfattar lärarexamen, förskollärarexamen eller fritidspedagogexamen (även lärare som tidigare förklarats som behöriga till lärartjänster). Indikatorn kan endast redovisas uppdelad efter skoltyp. I ursprungsläget visas förskola totalt och pedagogisk omsorg totalt.

Streck förekommer när uppgiften inte finns hos huvudmannen eller inte kan förekomma, till exempel för att en kommun inte har pedagogisk omsorg.

SCB har reviderat sin sekretesspolicy om skolenheter. Numera ses skolenheter med enskild (fristående) huvudman som enskilda företag och omfattas av sekretess. Vi får därför numera inte lämna ut några uppgifter om skolenheter med enskild huvudman, eller publicera uppgifter där en enskild skola går att identifiera. Det innebär att förskola inte längre kan redovisas för enskild/kommunal huvudman på kommunnivå (redovisning på kommunnivå totalt är fortfarande möjligt).