Utgifter för utbildning och barnomsorg

Alvesta

Laddar...

Max 18, Räkenskapssammandrag för kommuner (SCB)

Indikatorn anger kostnad för barnomsorg och utbildning som andel (%) av totala driftskostnader i respektive regional indelning.