Utbildning

Temat Utbildning handlar om varje barns rätt till utbildning. I barnkonventionen finns det två artiklar som beskriver rätten till utbildning, artikel 28 och artikel 29. I barnkonventionen står det bland annat att grundskolan ska vara obligatorisk och gratis, samt att gymnasieutbildning och högre utbildning ska göras tillgänglig och åtkomlig. Utbildningen ska syfta till att utveckla barnets fulla möjligheter och respekt för mänskliga rättigheter, för sin egen och andras kulturella identitet, samt för miljön. 

Under det här temat har vi samlat statistik om Sveriges resultat i den internationella PISA-studien, gymnasiebehörighet och andel som slutför sin gymnasieutbildning, arbetsmiljö i skolan och lärartäthet.

Under temat räknar Barnombudsmannen in följande artiklar i barnkonventionen (beskrivningarna är sammanfattningar av artiklarna): 

Artikel 28: Varje barn har rätt till utbildning. Grundskolan ska vara gratis. 

Artikel 29: Undervisningen ska syfta till att utveckla barnets fulla möjligheter och respekt för mänskliga rättigheter. 

Var kommer statistiken från?
Statistiken under temat kommer från Statistiska Centralbyrån (SCB) och Skolverkets statistik. Här ingår Sveriges resultat från den internationella PISA-studien, urvalsundersökningen Attityder till skolan och registerdata. Du kan läsa mer om hur en indikator har tagits fram under ”info” som du hittar under varje indikator, både på indikatorsidan och i statistiklabbet.

Vill du veta mer?
Läs mer om barnkonventionen på Barnombudsmannens hemsida. 

På Skolverkets hemsida kan du läsa mer om PISA-studien. Även undersökningen Attityder till skolan genomförs av Skolverket. Här finns mer information om undersökningen.