Aktivera dubbelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan dubbelklicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

Utbildning

Målområde 3: En god utbildning.

Här hittar du indikatorer som visar barns och ungas studieresultat, den psykosociala miljön i skolan pedagogernas utbildning samt personaltäthet i förskolan och skolan.

Varje barn har rätt till obligatorisk och kostnadsfri grundutbildning. Utbildningen ska syfta till att utveckla respekt för de mänskliga rättigheterna, men också för sina föräldrar, den egna kulturella identiteten, det egna språket och sitt egna värde. 

Utbildningen ska också förbereda barnet för ett ansvarsfullt liv i ett fritt samhälle i en anda av bland annat förståelse, tolerans och jämlikhet mellan könen.