Sammanfattning

Indikatorerna på målområdet en trygg uppväxt omfattar barns och ungas upplevda trygghet i skolan, relation till föräldrar, tillgång till narkotika, barn och unga som drabbas av skador samt graviditeter bland flickor.

Trygghet analys

Trygga i skolan
96 procent svarade att de kände sig trygga i skolan 2013-2014. Det har inte skett någon signifikant utveckling sedan 2007.

Inte överens med sina föräldrar
Andelen som inte kommer överens med någon förälder var 2 procent år 2013-2014. Det är generellt sett fler barn som inte kommer överens med sina föräldrars sambo än barn som inte kommer överens med sina föräldrar.

Erbjudna narkotika
År 2016 hade 15 procent av pojkarna och 19 procent av flickorna i årskurs 9 blivit erbjudna att pröva eller köpa narkotika. I gymnasieskolans år 2 svarade 27 procent av pojkarna och 25 procent av flickorna ja på samma fråga.

Barn som dött av skador
Skadehändelser som leder till dödsfall är vanligast bland barn i tonåren (13-17 år). År 2015 var det 3,7 barn per 100 000 som avlidit till följd av skadehändelse, ett begrepp som innefattar bland annat självmord, drunkning, övergrepp, trafikolyckor och andra olyckor. De senaste fem åren har antalet dödsfall till följd av skadehändelse legat på mellan 3 och 4,2 barn per 100 000.

Aborter
Antalet aborter bland flickor mellan 13 och 17 år har minskat de senaste åren. År 2015 utfördes 14,4 aborter per 1 000 flickor. 

Flickor under 18 som fött barn
Andelen flickor under 18 år som fött barn har varit nästintill konstant de senaste fem åren (mellan 0,9 och 1,2). År 2014 var det 0,9 flickor per 1 000 i åldrarna 13 till 17 år som hade fött barn.

Analys
Indikatorerna som handlar om trygghet har legat relativt stilla de senaste fem åren, men andelen flickor som gjort abort har minskat de senaste åren. Pojkar är mindre trygga än flickor när det gäller skador som leder till sluten vård och dödsfall. Barn i tonåren och övre tonåren är mindre trygga när man ser till hur många som blivit erbjudna narkotika samt skador som lett till sjukhusvård och dödsfall.