Aktivera dubbelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan dubbelklicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

Trygghet

Målområde 4: En trygg uppväxt.

Här hittar du indikatorer som visar barns och ungas upplevda trygghet i skolan, barn som inte kommer överens med sina föräldrar, barn som blivit erbjudna narkotika, barn och unga som drabbas av olycksfall och skador samt graviditeter och aborter bland flickor.

Ett barn som är skilt från en eller båda föräldrarna har rätt att upprätthålla en personlig och direkt kontakt med dem, om det inte strider mot barnets bästa. Barn med funktionshinder har rätt till särskild omvårdnad.