Aktivera dubbelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan dubbelklicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

Stöd och skydd

Målområde 6: Samhällets stöd och skydd.

Här hittar du indikatorer som visar barns och ungas utsatthet för och delaktighet i brott, barn och unga inom rättsväsendet samt barn och unga i samhällsvård.

Varje barn har rätt till att få skydd mot övergrepp och utnyttjanden av olika slag. Detta gäller bland annat skydd mot missförhållanden och övergrepp i familjen, mot ekonomiskt eller sexuellt utnyttjande, mot handel med barn, och mot väpnade konflikter. Samhället har skyldigheter att på olika sätt skydda barnet när hon eller han befinner sig inom den sociala barn- och ungdomsvården, rättsprocessen och/eller asylprocessen.