Barn som utsatts för brott

Laddar...

Max 18, Skolundersökningen om brott, Brå

Indikatorn anger andel barn i årskurs nio och deras självupplevda utsatthet för brott. Redovisning sker för total (i totalen ingår nedanstående brottstyper) samt separat för följande typer av brott:

- Stöld (inkl. mobil)
- Grövre våld
- Lindrigare våld
- Hot
- Rån
- Sexualbrott