Barn som deltagit i brott

Laddar...

Max 18, Skolundersökningen om brott, Brå

Indikatorn beskriver barns självupplevda deltagande i brott. Indikatorn redovisas efter följande sammanfattande brottstyper:

- Totalt stöld, våld, skadegörelse och narkotika
- Totalt stöld
- Totalt våld
- Totalt våld, exklusive burit kniv
- Totalt skadegörelse
- Totalt narkotika
- Totalt övrigt