Elever som känner sig mobbade av lärare

Indikatorn beskriver andel barn som uppgett att de känner sig mobbade av sina lärare.

Laddar...

Mer info

Indikatorn beskriver andel barn som uppgett att de känner sig mobbade av sina lärare.

Barnen i årskurs 4-6 svarar på frågan ”Känner du dig mobbad av någon eller några av dina lärare?” För årskurs 7-9 och gymnasieskolan lyder frågan ”Känner du dig mobbad av någon av dina lärare?” Indikatorn visar de som svarat ”en eller flera gånger i veckan”, eller ”en eller flera gånger i månaden” på respektive fråga (eller "Varje dag" år 2006 och 2009 då svarsalternativen såg annorlunda ut). I grundinställningen visas bara årskurs 4-6.

Sammanslagningen av svarsalternativen är gjord av redan publicerad data på begäran av Barnombudsmannen, därför redovisas inget konfidensintervall för den här indikatorn.

Information om bakgrundsvariabeln utländsk/svensk bakgrund bygger på barnens egna uppgifter. Barn med utländsk bakgrund är de som själva är utrikes födda eller har två utrikes födda föräldrar.