Lagförda sexualbrott mot barn

Indikatorn visar antal lagförda sexualbrott mot barn. Med lagföring avses fällande domar i tingsrätt eller att en åklagare har utfärdat strafföreläggande eller meddelad åtalsunderlåtelse. Flera lagföringar kan avse brott mot samma barn och ett lagföringsbeslut kan avse flera barn.

Laddar...

Max18, Register över lagförda personer "Lagföringsregistret", Brottsförebyggande rådet (Brå)

Indikatorn visar antal lagförda sexualbrott mot barn. Med lagföring avses fällande domar i tingsrätt eller att en åklagare har utfärdat strafföreläggande eller meddelad åtalsunderlåtelse. Flera lagföringar kan avse brott mot samma barn och ett lagföringsbeslut kan avse flera barn.