Barn som utsatts för hatbrott

Laddar...

Max 18, Skolundersökningen om brott, Brå

Indikatorn anger andel barn i årskurs nio som utsatts för hatbrott. Redovisning sker för hatbrott totalt samt för:

- Hatbrott pga. svensk/utländsk bakgrund
- Hatbrott pga. sexuell läggning
- Hatbrott pga. religion