Barn som begränsas på grund av rädsla för brott

Laddar...

Max 18, Skolundersökningen om brott, Brå

Indikatorn anger andel barn i årskurs nio som själva rapporterar att de begränsas av rädsla för brott. Redovisning sker för total samt följande typer av undvikande beteende:

- Hållit sig borta från skolan en hel dag
- Stannat hemma på kvällen
- Medvetet undvikit vissa personer
- Medvetet undvikit vissa ställen