Aktivera dubbelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan dubbelklicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

Lek, fritid, kultur och vila

Temat handlar om varje barns rätt till lek, till vila, till att ta del av kultur och till att själv skapa kultur. I barnkonventionen står det bland annat att staten ska uppmuntra tillhandahållandet av lämpliga och lika möjligheter till kulturell och konstnärlig verksamhet, rekreations- och fritidsverksamhet. 

Under det här temat har vi samlat statistik om kultur-, idrotts- och fritidsaktiviteter. Här finns också statistik om läsning och kulturskola. 

Under 2018 kommer fler indikatorer läggas till under temat, bland annat statistik om terminsavgifter i kulturskolan och aktiviteter för barn och unga på bibliotek.

Under temat räknar Barnombudsmannen in följande artikel i barnkonventionen (beskrivningen är en sammanfattning av artikeln): 

Artikel 31: Varje barn har rätt till fritid, lek och vila. Varje barn har rätt att delta i kulturella och konstnärliga aktiviteter. 

Var kommer statistiken från?
Statistiken under temat kommer från Kulturskolerådet och SCB:s undersökningar om barns levnadsförhållanden. Du kan läsa mer om hur en indikator har tagits fram under ”info” som du hittar under varje indikator, både på indikatorsidan och i statistiklabbet.

Vill du veta mer?
Läs mer om barnkonventionen på Barnombudsmannens hemsida. 

På SCB:s hemsida kan du läsa mer om Undersökningarna av barns levnadsförhållanden. 

Kulturskolerådet samlar statistik om kulturskolor i Sverige. På deras hemsida finns mer information.