Familj

I barnkonventionen finns det flera artiklar som handlar om barnets rätt till sina föräldrar och sin familj, men också om rätten att få hjälp och omvårdnad om hen inte kan vara kvar hos sina föräldrar. Under temat familj ingår därför indikatorer om placerade barn. I Barnkonventionen står det också att föräldrar och vårdnadshavare ska ha tillgång till stöd och att barn har rätt till barnomsorg. Därför ingår också indikatorer om förskolan och barnomsorg i temat Familj.

Under temat räknar Barnombudsmannen in följande artiklar i barnkonventionen (beskrivningarna är sammanfattningar av artiklarna): 

Artikel 5: Barnets föräldrar eller annan vårdnadshavare har huvudansvaret för barnets uppfostran och utveckling och ska vägleda barnet då han/hon utövar sina rättigheter.

Artikel 9: Ett barn ska inte skiljas från föräldrarna mot deras vilja utom när det är för barnets bästa. Ett barn som är skiljt från föräldrarna har rätt att hålla kontakt med sina föräldrar, om det inte strider mot barnets bästa. 

Artikel 10: Ansökningar från familjer som vill återförenas över statsgränser ska behandlas på ett positivt, humant och snabbt sätt. 

Artikel 18: Båda föräldrarna har gemensamt ansvar för barnets uppfostran och utveckling. 

Artikel 20: Ett barn som berövats sin familjemiljö har rätt till alternativ omvårdnad. 

Artikel 21: Vid adoption ska staten säkerställa att barnets bästa främst beaktas. 

Var kommer statistiken från?
Statistiken på temat kommer från SCB, Socialstyrelsen, och Skolverket. Du kan läsa mer om hur en indikator har tagits fram under ”info” som du hittar under varje indikator, både på indikatorsidan och i statistiklabbet.

Vill du veta mer?
Läs mer om barnkonventionen på Barnombudsmannens hemsida. 

På Skolverkets hemsida kan du läsa mer om statistiken om förskolan

Om du vill läsa mer om placerade barn och Socialstyrelsens statistik om dem, finns det mer informtion på deras hemsida.