Aktivera dubbelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan dubbelklicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

Ekonomi

Målområde 1: En god levnadsstandard.

Här hittar du indikatorer som beskriver barns och ungas ekonomiska levnadsstandard och boendesituation.

Enligt Barnkonventionen har varje barn rätt till social trygghet och till en levnadsstandard som krävs för att kunna utvecklas. Föräldrarna har huvudansvaret för att säkerställa de levnadsvillkor som är nödvändiga för barnets utveckling.