Familj

I barnkonventionen finns det flera artiklar som handlar om barnets rätt till sina föräldrar och sin familj, men också om rätten att få hjälp och omvårdnad om hen inte kan vara kvar hos sina föräldrar. Under temat familj ingår därför indikatorer om placerade barn. I Barnkonventionen står det också att föräldrar och vårdnadshavare ska ha tillgång till stöd och att barn har rätt till barnomsorg. Därför ingår också indikatorer om förskolan och barnomsorg i temat Familj.

Föräldrar som delat lika på föräldrapenning

För barn födda 2015 var det 17% av föräldrarna i statistiken som delade 40/60 eller mer jämlikt på föräldrapenningen för sitt barn. Över tid har det skett en ökning sedan uttagen för barn födda 2005, när bara 10% delade lika.

Bland de som hade gymnasial utbildning som högst var andelen som delade lika bara 11%, medan en fjärdedel (25%) av föräldrarna med eftergymnasial utbildning delade lika på föräldrapenningen. Ungefär samma skillnader kan vi se för föräldrar som är lågavlönade i jämförelse med föräldrar som har en hög inkomstnivå.

Andelen som delar lika på föräldrapenningen ökar med föräldrarnas ålder, från 9% bland de som är 19 år eller yngre, till 15% bland de som är 20-30 år, och 21% bland de som är 31-40. Undantaget är de föräldrar som är 41 år eller äldre, där bara 15% delar lika på föräldrapenningen. Andelen som delar lika varierar också mellan olika delar av landet. Västerbottens län ligger högst med 24,1% som delar lika, medan det i Kalmar bara är 11,6% som delar lika.

Personal i förskolan och pedagogisk omsorg

2017 var antalet barn per lärare 5,1 i förskolan och 4,9 i pedagogisk omsorg (till exempel familjedaghem). Andelen barn per lärare med pedagogisk utbildning var högst i kommunala förskolor, 11 barn per lärare, medan det var 16 barn per lärare i förskolor i enskild regi, och 88 barn per utbildad lärare i pedagogisk omsorg. Personaltätheten varierar mellan kommuner och mellan län, men har inte förändrats särskilt mycket över tid.

Analys

Fler delar lika på föräldrapenningen än för tio år sedan, men de senaste åren har det inte skett någon större ökning. Andelen som delar lika skiljer sig baserat på föräldrarnas utbildningsnivå och inkomst, men också ålder, de äldre föräldrarna delar generellt sett mer lika. Det finns också stora variationer mellan olika delar av landet.

Personaltätheten i förskola och pedagogisk omsorg har inte förändrats nämnvärt över tid och det finns inga större skillnader mellan kommunala och fristående huvudmän. Däremot finns det fler utbildade förskolelärare i kommunala förskolor, och en betydligt större andel personal med pedagogisk högskoleexamen i förskolan än inom pedagogisk omsorg.