Varför finns inte den statistik jag är intresserad av?

Syftet med Max18 är inte att samla all statistik om barn och unga. Indikatorerna ska vara tydligt kopplade till uppföljningen av genomförandet av barnkonventionen. Det innebär bland annat att statistiken ska vara rikstäckande och indikatorerna ska vara möjliga att följa över tid.

Det finns fortfarande luckor bland de indikatorer som visas i Max18. Till exempel finns det ingen särskild statistik om barn med funktionsnedsättningar och asylsökande barn. Regeringens ambition är att indikatorerna ska utvecklas framöver.