Varför finns inte den statistik jag är intresserad av?

Syftet med Max18 är inte att samla all statistik om barn och unga. Indikatorerna ska vara tydligt kopplade till uppföljningen av genomförandet av barnkonventionen. Det innebär bland annat att statistiken ska vara rikstäckande och indikatorerna ska vara möjliga att följa över tid.

Det finns fortfarande luckor bland de indikatorer som visas i Max18. Ofta har det att göra med vilken statistik som produceras i Sverige. Till exempel finns det ingen särskild statistik om barn med funktionsnedsättningar och asylsökande barn.

Tjänsten är under ständig utveckling för att hitta de indikatorer som bäst beskriver hur barn har det i Sverige. Syftet är att bättre kunna beskriva hur Sverige lever upp till Barnkonventionen. Det vill vi göra genom att förbättra strukturen på sidan, genom att bredda nuvarande indikatorer för att göra det möjligt att jämföra situationen för olika grupper av barn, genom att lägga till indikatorer som har saknats, och genom att ta bort vissa indikatorer som inte längre går att uppdatera eller som inte tydligt knyter an till barnkonventionen.