Var kommer statistiken ifrån?

Statistiken kommer från Skolverket, Socialstyrelsen, Brottsförebyggande rådet (Brå), Folkhälsomyndigheten, Statistiska centralbyrån (SCB), Kronofogden, Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) och Musik- och Kulturskolerådet (SMoK). SCB samlar in, kvalitetssäkrar och levererar data till Max18 cirka tre gånger per år.