Var kommer statistiken ifrån?

Statistiken kommer från Skolverket, Socialstyrelsen, Brottsförebyggande rådet (Brå), Folkhälsomyndigheten, Statistiska centralbyrån (SCB), Kronofogden, Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) och Musik- och Kulturskolerådet (SMoK). 2018 kommer indikatorer läggas till som kommer från Statens Medieråd, Kulturskolerådet, Kungliga biblioteket, Försäkringskassan och Inspektionen för Vård och Omsorg. SCB och Barnombudsmannen samlar in, kvalitetssäkrar och levererar data till Max18 cirka tre gånger per år.