Vad menar ni med utländsk bakgrund?

Vissa indikatorer går att visa uppdelade för barn med svensk och utländsk bakgrund. I Max18 använder vi definitionen att barn som själva är födda utrikes eller har två utrikes födda föräldrar har utländsk bakgrund.