Vad menar ni med utländsk bakgrund?

Vissa indikatorer går att visa uppdelade för barn med svensk och utländsk bakgrund. I Max18 använder vi definitionen att barn som själva är födda utrikes eller har två utrikes födda föräldrar har utländsk bakgrund. För vissa indikatorer finns en mer detaljerad uppdelning, och för vissa indikatorer från urvalsundersökningar har barnen själva fått svara på frågan om bakgrund.