Vad gör jag om jag har tekniska problem med Max18?

Vi har inte möjlighet att ge individuell teknisk support. Däremot tar vi tacksamt emot beskrivningar av fel och problem för att avhjälpa systemfel i Max18. Du får gärna skicka felbeskrivningen med e-post till:info@barnombudsmannen.se.

Notera att vissa sidor som innehåller mycket data kan ta en stund att ladda.