Vad gör jag om jag har tekniska problem med Max18?

Vi har inte möjlighet att ge individuell teknisk support. Däremot tar vi tacksamt emot beskrivningar av fel och problem för att avhjälpa systemfel i Max18. Du får gärna skicka felbeskrivningen med e-post till:info@barnombudsmannen.se.

Tänk på att vissa sidor som innehåller mycket data kan ta en stund att ladda.

Om du har andra frågor om Max18 och den statistik som finns här går det bra att vända sig till Barnombudsmannen på: info@barnombudsmannen.se.