Vad finns det för statistik i Max18?

Statistiken i Max18 hämtas från olika typer av datainsamlingar som myndigheter och organisationer redan kontinuerligt gör. Innehållet i Max18 utgår från vad en arbetsgrupp som regeringen tillsatte kom fram till för några år sedan. Arbetsgruppen presenterade sina förslag på vilken statistik som skulle användas i en rapport. Den rapporten heter Ett uppföljningssystem för barnpolitiken (Ds 2007:9). Sedan dess har indikatorerna utvecklats och fler indikatorer har lanserats på uppdrag av regeringen.